PEC Sp. z o.o. jest kluczowym przedsiębiorstwem w branży ciepłowniczej i stanowi podstawę rynku lokalnego. PEC Sp. z o.o. w Giżycku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na terenie miasta Giżycka, która to działalność jest objęta koncesją; świadczy także usługi inwestycyjno–remontowe w zakresie ciepłownictwa.  

  • 11-500 Giżycko ul. Szarych Szeregów 13
  • tel. 87 420 71 36


AWARIE:    

  • w godz. 7.00 – 15.00 w dni pracujące: tel. 87 420 71 36 oraz 660 797 883
  • po godz. 15.00 i  w dni wolne od pracy: tel. 87 428 73 48

 

  • fax. 87 428 3621
  • REGON 790165545; NIP 845-10-01-773
  • e-mail: pecspzoo@gizycko.com
  • Konto: Bank Pekao S.A. 72 1240 5598 1111 0000 5022 8773
  • Wpisana do KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem 0000117064
  • Kapitał Zakładowy 221 200 zł w pełni opłacony