Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Giżycku

PEC Sp. z o.o. jest kluczowym przedsiębiorstwem w branży ciepłowniczej i stanowi podstawę rynku lokalnego. PEC Sp.z o.o. w Giżycku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na terenie miasta Giżycka, która to działalność jest objęta koncesją; świadczy także usługi inwestycyjno – remontowe w zakresie ciepłownictwa.  
  • 11-500 Giżycko ul. Szarych Szeregów 13
  • tel. (87) 420 71 36
  • AWARIE:    
        tel. (87) 420 71 36
        tel. (87) 428 73 48
 • fax. (87) 428 3621
 • REGON 790165545; NIP 845-10-01-773
 • mail: pecspzoo@gizycko.com
 • Konto: Bank Pekao S.A. 72 1240 5598 1111 0000 5022 8773
 • Wpisana do KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod numerem 0000117064
 • Kapitał Zakładowy 221 200 zł w pełni opłacony