AKTUALNE  PRZETARGI:

2021

  >>> Oferta na badanie sprawozdania finansowego

– szczegóły: ZOBACZ

 

 

ZAKOŃCZONE PRZETARGI:

2021

Przetarg na wykonanie robót polegających na budowie przyłącza ciepłowniczego – Armii Krajowej.

– decyzją Komisji Przetargowej przetarg został unieważniony w dniu 8.10.2021.

 

>>> Przetarg na dostawę miału

– decyzją Komisji Przetargowej przetarg został unieważniony w dniu 16.09.2021.
 

 >>> Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do składania  ofert  na wykonanie robót polegających na budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2 x DN 125/225 o łącznej długości 202,77 m wraz z przyłączem 2 x DN 50/125 zlokalizowanej na działkach o nr. ewid: 94/5, 143, 144/10, 144/12, 145/7 obręb 0002 łączącej teren zamknięty (wojsko) z istniejącym ciepłociągiem przy ul. Nowowiejskiej 8 w Giżycku.

– decyzją Komisji Przetargowej przetarg został unieważniony w dniu 15.09.2021 ze względu na dwukrotne przekroczenie zakładanej przez PEC Sp. z o.o. ceny na wykonane zadania.
 

>>> Przetarg na wykonanie robót polegających na modernizację sieci ciepłowniczej pomiędzy komorami K-47 K-48 K-49, K-47 K-50 K-51

– decyzją Komisji Przetargowej przetarg został unieważniony w dniu 12.08.2021
 

>>> Przetarg na wykonanie robót polegających na modernizację sieci ciepłowniczej pomiędzy komorami K-35 K-38

– decyzją Komisji Przetargowej przetarg został unieważniony w dniu 12.08.2021
 

>>> Przetarg na dostawę miału

– decyzją Komisji Przetargowej przetarg został unieważniony w dniu 06.08.2021 roku ze względu na zbyt wysoką cenę za jedną tonę w stosunku do zakładanej przez PEC Sp. z o.o.
 

>>> Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do składania  ofert  na wykonanie robót polegających na budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych łączącej teren zamknięty (wojsko) z kotłownią gazową zlokalizowaną przy ul. Nowowiejskiej 35 w Giżycku. 

– Giżycko 2021-05-10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku informuje, że w przetargu na wykonanie robót polegających na budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych łączącej teren zamknięty (wojsko) z kotłownią gazową zlokalizowaną przy ul. Nowowiejskiej 35 w Giżycku, jako najbardziej korzystna została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Andrzej Rakus, 11-500 Giżycko ul. Mickiewicza 26/12 z ceną netto 127 000,00 złotych.

 

>>> Przetarg na wykonanie wymiany blach w zasobnikach miału kotłów WR 5 w eksploatowanej kotłowni przy ul. Staszica 24 D w Giżycku – decyzją Komisji Przetargowej przetarg został w dniu 23.04.2021 r. unieważniony. 

 

>>> Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót polegających na budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie zamkniętym.

– Giżycko 2021-04-12. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku informuje, że w przetargu na wykonanie robót polegających na budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie zamkniętym Gi/29/20 dz. Nr 91/17, obręb 2 Giżycko, wchodzącej w skład kompleksu wojskowego nr 675 Giżycko, jako najbardziej korzystna została wybrana oferta firmy: EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka, ul. Goworowska 2b/4 z ceną netto 85 000,00 złotych.
 

2020

>>>  Przetarg na dostawę miału węglowego 

ZAKOŃCZONY >>> informacja o wyborze oferty

>>>  Przetarg na dostawę miału węglowego – zakończony ( unieważniono )

>>>  Przetarg na świadczenie usług przewozu miału węglowego na terenie Giżycka w roku 2020 –  zakończony ( brak ofert )

>>>  Zaproszenie do składania ofert na ułożenie rur osłonowych w pasie drogowym ul. Nowowiejskiej w Giżycku.

ZAKOŃCZONY >>> informacja o wyborze oferty

>>>  Przetarg na świadczenie usług przewozu miału węglowego na terenie Giżycka w roku 2020. – brak ofert

>>>  Przetarg na świadczenie usługi przemieszczania miału węglowego.

ZAKOŃCZONY >>> informacja o wyborze oferty

 

2019

>>>  Przetarg na odbiór i zagospodarowanie żużla – brak wyboru oferty.

>>>  Przetarg na świadczenie usługi przemieszczania miału węglowego – brak wyboru oferty

 

>>>  Przetarg na wynajem sprzętu do nawęglania kotłowni – brak ofert

 

>>>  Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania  sprawozdania finansowego za rok  2019 i 2020

 

>>> Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego

ZAKOŃCZONY >>> informacja o wyborze oferty
 
 

2018

>>>Przetarg pisemny ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

ZAKOŃCZONY   >>> informacja o wyborze oferty

 

>>> Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego

ZAKOŃCZONY >>> informacja o wyborze oferty
 
 

2017

 >>> PRZETARG OFERTOWY na podgrzewacz wody PW 35

 

>>>przetarg pisemny ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

ZAKOŃCZONY   >>> informacja o wyborze oferty

 

>>> Przetarg ofertowy na wykonanie przenośnika skośno-poziomego w kotłowni

ZAKOŃCZONY  >>> informacja o wyborze oferty

 

>>>przetarg pisemny ofertowy na dostawę miału węglowego

ZAKOŃCZONY  >>> informacja o wyborze oferty

 

>>>przetarg pisemny ofertowy na dostawę miału węglowego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku informuje, że postępowanie na dostawę miału węglowego na rok 2017/2018 zostało unieważnione.

 

>>>przetarg pisemny ofertowy na dostawę miału na rok 2017

ZAKOŃCZONY  >>> informacja o wyborze oferty

>>>przetarg na wymianę izolacji termicznej instalacji odpylania kotłów typu WR 5(8)  nr 3 i 4 w kotłowni Osiedle XXX – lecia w Giżycku

ZAKOŃCZONY  >>> informacja o wyborze oferty

 

 >>>przetarg pisemny ofertowy na wykonanie projektu technicznego sieci ciepłowniczej 2017

ZAKOŃCZONY   >>> informacja o wyborze oferty

2016

>>>przetarg pisemny ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

ZAKOŃCZONY   >>> informacja o wyborze oferty

>>>wykonanie remontu sieci cieplnej polegajacego na wymianie rurociagów 2xDN200 na  sieć z elementów  preizolowanych  od budynku ul. Wodociagowa 15B do komory K-33

ZAKOŃCZONY  >>> informacja o wyborze oferty

>>>wykonanie remontu sieci cieplnej polegajacej na wymianie rurociagów 2xDN150 na  sieć z elementów preizolowanych  od komory K-23  do komory K-26 przy budynku ul. Jagiełły 8 w Giżycku

ZAKOŃCZONY  >>> informacja o wyborze oferty

2015

>>>przetarg pisemny ofertowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

ZAKOŃCZONY  >>> informacja o wyborze oferty