Informacje dotyczące przerw w dostawie ciepła systemowego w sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku.


brak przerw w dostawie