Burmistrz Giżycka informuje, że od najbliższego poniedziałku (21 listopada 2022r.) przyjmowane będą wnioski o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstw domowych.


Do takiego zakupu są uprawnione osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:

  • otrzymały dodatek węglowy, albo złożyły wnioski o taki dodatek i oczekują na wypłatę,
  • nie dokonały jeszcze zakupu preferencyjnego,
  • nie kupiły jeszcze na sezon grzewczy 2022-2023 węgla kamiennego po cenie niższej niż 2000zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony na 2022 i 2023 rok.


Cena węgla w ramach zakupu preferencyjnego wynosi: 2000 zł brutto za 1 tonę.

Odbiór węgla: PEC sp. z o.o. ul. Staszica 24D, Giżycko, we wtorki oraz w czwartki w godz. 9:00 – 13:00. 

Wnioski o zakup preferencyjny można składać:

  • w formie papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. 7, parter),
  • elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wnioski będą przyjmowane do 15 kwietnia 2023 r.

Wnioski będą niezwłocznie weryfikowane, a następnie osoba zainteresowana zakupem węgla otrzyma fakturę, którą należy opłacić i z dowodem przelewu zgłosić się do pokoju 111 w Urzędzie Miejskim w Giżycku (na I piętrze) po asygnatę, upoważniającą do odbioru węgla. Asygnata będzie wystawiana osobno na 2022 r. i 2023 r. , a przy odbiorze węgla należy ją oddać .

Osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym węgla organizują i opłacają transport węgla do swoich domów we własnym zakresie.

źródło: https://gizycko.pl/wegiel-preferencyjny-zakup-od-21-listopada/


Poniżej podajemy dokumenty wystawione przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o.:

UWAGA ! Załadunek węgla tylko od góry na przyczepę bądź naczepę.